Trzy krainy logo

Już Pływam

Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Już pływam", w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży".  Projekt   skierowany jest do uczniów klas od I do III nie umiejących pływać, dla których zostaną zorganizowane kursy nauki pływania. Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Łącznie w projekcie „Już pływam" uczestniczyć będzie 180 uczniów  ze Szkół Podstawowych Gminy Łapsze Niżne.

Back to Top