Już Pływam

 

 

 

 

 

 

 

 

„Już pływam”
Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale i moralny młodego pokolenia, ma niewątpliwie uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz pierwszy w 2007 r. podjął się realizacji projektu nauki pływania pn. „Już pływam”.
Projekt, mający na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego młodych  Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.
Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak   i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.
Gmina Łapsze Niżne realizowała  projekt "Już pływam", w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" dofinansowanego  ze środków Województwa Małopolskiego w edycji 2015, 2016r. Z projektu skorzystali uczniowie naszych szkół podstawowych, którzy zdobyli podstawowe umiejętności poprawnej techniki pływania, umożliwiając równocześnie znaczny wzrost ich bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach, a także poprawę kondycji fizycznej. Co roku w projekcie „Już pływam" uczestniczy  ok. 180 uczniów  ze Szkół Podstawowych Gminy Łapsze Niżne. Również w edycji 2017r. został objęta kolejna grupa 180 uczniów, którzy w okresie od 13 marca do 21 czerwca 2017r. będą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania.
Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe stanowią alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i wypoczynku przed telewizorem lub przy komputerze. Zajęcia tego typu wypełniają czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny. Są one doskonałą formą kształtowania podstaw prospołecznych, rozwijania odpowiedzialności za siebie i innych. Najkorzystniejszym okresem do oddziaływania profilaktycznego jest czas nauki w szkole podstawowej. Jest to czas, gdy wyrabia się u dzieci potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego i kształtują się właściwe postawy moralne. Wiele korzyści dla młodego organizmu przynoszą zajęcia rekreacyjno-sportowe  w środowisku wodnym. Akcja nauki pływania i zabawy w wodzie przyniesie szerokie korzyści zdrowotne i społeczne nie tylko w krótkim horyzoncie czasowym (podniesiona odporność, skorygowane wady postawy, lepsza kondycja), ale przede wszystkim długofalowo przynosząc trwałą poprawę stanu zdrowia lokalnej społeczności.

HK