Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych  z siedzibą w Niedzicy

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy (GOK)

ul. 3 Maja 16
34-441 Niedzica

Dyrektor: Krystyna Milaniak

NIP: 735 11 72 960

REGON: 490 662 218

Tel.: +48 603 089 332

Tel./fax: +48 18 262 94 84

www.gok.lapszenizne.pl

e-mail: gok@lapszenizne.pl

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
Rozpoznawanie i koordynacja inicjatyw kulturalnych.
Organizowanie zespołowego uczestnictwa w gminnych imprezach kulturalnych.
Prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej na terenie gminy.