Inspektor Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych

 

Kamil Gałązka

e-mail: nowator@nowator.edu.pl

tel. 32 331 48 08, 793 012 901

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

* Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

* Art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Back to Top