Green Week 2018 w Gminie Łapsze Niżne

Green Week (ang.), czyli Zielony Tydzień, to coroczna konferencja organizowana przez Komisję Europejską poświęcona w całości kwestiom związanym z ochroną środowiska. To wyjątkowa okazja dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Tegoroczna edycja konferencji Green Week (od 21 do 25 maja 2018) dotyczyła tematyki zielonych miast. Czyli tego co zrobić, by dla milionów Europejczyków, stały się miejscem bardziej ekologicznym i przyjaznym do życia.

Polski Zielony Tydzień, podobnie jak w innych samorządach województwa małopolskiego,  był również obchodzony w Gminie Łapsze Niżne. 23 maja w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych Ekodoradca spotkał się z uczniami tej Placówki aby opowiedzieć o stanie jakości powietrza w gminie, przyczynach zanieczyszczeń oraz sposobach na walkę z nimi, ale również doświadczeniach w pracy Ekodoradcy w międzynarodowym projekcie unijnym.

Województwo Małopolskie z okazji Green Week 2018 przygotuje biuletyn informacyjny projektu LIFE, który zostanie rozesłany do wszystkich gmin w Polsce. Będzie miał na celu promowanie dobrych praktyk, doświadczeń oraz rezultatów projektu LIFE IP MALOPOLSKA, w szczególności idei zatrudniania Ekodoradców przez lokalne samorządy.