Fundusze Szwajcarskie

Gmina Łapsze Niżne realizowała  od  2015r.  projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W projekcie uczestniczyło łącznie 69 gmin z województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytucją Realizującą – Gminą Szczucin. Prace realizowane były przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o położonej w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Tuczępy posiadająca własne składowisko wyrobów zawierających azbest. W ramach Projektu były realizowane następujące działania tj.: demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest,  zbiórka zdemontowanych wcześniej pokryć dachowych zawierających azbest i zalegających na posesjach, transport zdemontowanych pokryć na składowisko, składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach, dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego. Okres realizacji: 07.2012-12.2016.  Gmina Łapsze Niżne przystąpiła do projektu w 2015.r  i działania prowadzone w/w zakresie odbywały się w  roku 2015 i 2016r do 31 03.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze szwajcarskie