„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów",

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej w siedmiu miejscowościach gminy Łapsze Niżne, poprzez urządzenie ogólnodostępnych miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów,
realizacja projektu przyczyni się do kształtowania obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 


dnia 27.02.2020 r.

W ramach projektu można wypożyczyć urządzenie dla osób niedosłyszących - wzmacniający sygnał dzwiękowy, które jest dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Łapsze Niżne. Urządzenie można wypożyczyć na rewers pod nr tel. 18 26 28 929

 

 


dnia 26.02.2020 r.

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację dwóch operacji projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

czytaj dalej...

 


dnia 07.01.2020 r.

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację trzech operacji projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

czytaj dalej...

 


dnia 4.11.2019 r.

Gmina Łapsze Niżne jest w trakcie realizacji zadań „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

czytaj dalej...

 


dnia 1.10.2019 r.

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację dwóch operacji projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

czytaj dalej...

 


dnia 28.08.2019 r.

Gmina Łapsze Niżne jest w trakcie realizacji operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

czytaj dalej...

 


dnia 8.08.2019 r.

Gmina Łapsze Niżne podpisała umowy na realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach ogłoszonego przetargu, został wyłoniony wykonawca „Royal Play” Łukasz Piotrkowski, ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna, z którym w dniu 8 sierpnia 2019r. podpisano umowy na realizację zadań:

czytaj dalej...


dnia 8.07.2019 r.

W ramach ogłoszonego przetargu publicznego, został wyłoniony wykonawca Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław, z którym w dniu 8 lipca 2019r. podpisano umowy na realizację zadań:

czytaj dalej...


dnia 5.11.2018 r.

Gmina Łapsze Niżne w dniu 5 listopada 2018r., podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn.:

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji

dla mieszkańców i turystów"

czytaj dalej...