Działania ZPO w Niedzicy Organizowane w Ramach Obchodów 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

piątek, Listopad 9, 2018

Sztafeta Niepodległościowa w Niedzicy

W dniu 28 września br. uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Niedzicy uczestniczyli w Sztafecie Niepodległościowej upamiętniającej 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. W tym dniu wszyscy ubrali się w biało-czerwone stroje. Niektórzy założyli jeszcze szaliki, czapki i inne gadżety związane z naszymi barwami i symbolami narodowymi. Ponadto wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali „smycze” na tę szczególną okazję. W takiej oprawie klasy były gotowe do pierwszej niedzickiej sztafety.

Po zbiórce w szkole o godz. 8.00 uczniowie wraz z nauczycielami udali się na miejsca, w których mieli przejmować pałeczkę sztafetową. Była ona specjalnie przygotowana w biało-czerwone barwy. Sztafeta przebiegała wzdłuż ulic Niedzicy, od ronda im. I. Mościckiego.
Plan Sztafety Niepodległościowej:

 1. Rozpoczęcie: godz. 9.00 – rondo „na górze” – klasa VII.
 2. Przemarsz uczniów klasy VII wzdłuż ulicy 3 Maja i przekazanie pałeczki klasie V b przed domem Pani Zofii Kuziel.
 3. Straż Pożarna – przekazanie pałeczki klasie I a, która kieruje się na ul. Nadwodnią i przekazuje pałeczkę klasie I b.
 4. Przekazanie pałeczki uczniom klasy II na ul. Nadwodniej (na zakręcie, przy chodniku).
 5. Przekazanie pałeczki uczniom klasy III na ul. Nadwodniej, przy rozwidleniu dróg na mostek.
 6. Przemarsz uczniów klasy III do końca ul. Nadwodniej i przekazanie pałeczki uczniom klasy V a, która kieruje się w stronę ul. 3 Maja.
 7. Klasa V a prowadzi pałeczkę do progu zwalniającego na ul. 3 Maja.
 8. Pałeczkę przejmuje klasa VI, kierując się do stacji benzynowej i skrzyżowania z ul. Kanadą.
 9. Na skrzyżowaniu ulic Kanady i 3 Maja czeka klasa VIII, która prowadzi pałeczkę do placu zabaw i sklepu „Społem”.
 10. Pałeczka zostaje przekazana uczniom klasy IV.
 11. Odebranie pałeczki przez dzieci z klas 0 c, d, które kierują się w stronę sklepu „Steskal”.
 12. Przekazanie pałeczki dzieciom klasy 0 b, które udają się przed budynek hali sportowej.
 13. Przed salą gimnastyczną czeka klasa 0 a, która przekazuje pałeczkę Panu Dyrektorowi.
 14. Wszyscy po odbytym biegu udają się do szkoły na apel Pana Dyrektora.

Po przekazaniu Panu Dyrektorowi pałeczki miało miejsce uroczyste zakończenie sztafety na boisku szkolnym, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

„Ku Niepodległej” –
opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę.

Uczniowie w dniu 23 października uczestniczyli w żywej lekcji historii upamiętniającej dążenia niepodległościowe Polaków. Grupa Artystyczna Rekonstrukto omówiła powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe i I wojnę światową. Prezentacja wydarzeń historycznych wzbogacona została o pokaz strojów z epoki. Młodzież poznała mundur szwoleżera, kosyniera i powstańca. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja replik broni używanych przez powstańców oraz sztuka walki i umiejętność posługiwania się białą bronią – szablą. Z pewnością lekcję tę zapamiętają uczniowie, którzy brali udział w wojskowej musztrze, poznali w praktyce dolę żołnierza. Na zakończenie spotkania każda klasa miała możliwość obejrzenia repliki broni i mundurów żołnierskich.

Europejski Tydzień Sportu w Niedzicy pod hasłem
„ Biało – Czerwoni z Orłem w Tle”

W ZPO w Niedzicy podjęto działania mające zachęcić uczniów  do aktywnego trybu życia. Szkoła przystąpiła do akcji  Europejski Tydzień Sportu, któremu  patronuje MEN. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana jest pod hasłem: „Czas na aktywność, czas na „Be Active”, a w naszej szkole dodatkowo pod hasłem „Biało – czerwoni z orłem w tle” w nawiązaniu do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ambasadorami ETS są znani sportowcy:  Zofia Klepacka (reprezentantka Polski w windsurfingu,), Jerzy Janowicz (tenisista), Oktawia Nowacka (pięcioboistka), Czesław Lang (kolarz torowy i szosowy), Marta Domachowska (tenisistka), Maciej Lepiato (lekkoatleta), Justyna Kozdryk (sztangistka), Artur Siódmiak (piłkarz ręczny), Zbigniew Bródka (panczenista), Monika Pyrek (lekkoatletka: skok o tyczce), Ewa Piątkowska (pięściarka), Andrzej Wrona (siatkarz), Maria Andrejczyk (lekkoatletka: rzut oszczepem), Beata Rosolska (kajakarka), Anna Lewandowska (karate).

Akcja realizowana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i  ma zapoczątkować nowe działania w  oparciu o już istniejące i  udane przedsięwzięcia o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Tegoroczna, czwarta  już edycja, ruszyła we wrześniu w Warszawie. W  ramach tej akcji w ZPO w Niedzicy zorganizowano szereg działań.

Od poniedziałku do piątku odbywały się  taneczne przerwy międzylekcyjne, uczennice klasy VII prowadziły zajęcia taneczne dla innych uczniów.

W poniedziałek 15.10.2018r.  uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozegrali Turniej Piłki Nożnej. Zwycięstwo przypadło kl. III ZSZ.

We wtorek 16.10.2018r. uczennice  Branżowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyły wycieczkę rowerową ścieżkami rowerowymi na trasie Niedzica – Sromowce Niżne, około 28 km.

W środę 17.10.2018r. odbył się rajd pieszy dla kl. VII – VIII  po terenie Niedzicy na trasie:  Niedzica szkoła -  ul. Św. Rozalii (polna ścieżka) -  „Polana Sosny” -  restauracja „Dwór” – Niedzica szkoła, połączony ze wspólnym ogniskiem oraz zabawami i grami rekreacyjno-sportowymi  (piłka nożna, siatkówka plażowa, rugby).

W czwartek 18.10.2018r. odbył się Gminny Turniej Unihokeja chłopców kl. VI i młodszych. Niedzica zajęła II miejsce po jednej straconej bramce.

W piątek 19.10.2018r. na lekcjach wychowania fizycznego, jak również w godzinach popołudniowych SKS- u i na zakończenie działań w ramach obchodów ETS, odbył się Turniej Piłki Ręcznej kl. VII –VIII chłopców i dziewcząt. Zwycięstwo przypadło kl. VIII, o czym zdecydowały w obydwu przypadkach rzuty karne. Odbył się również Turniej Piłki Nożnej kl. VII-VIII chłopców i dziewcząt. Zwycięstwo przypadło kl. VII.

Mecze rozegrane na boisku szkolnym wywołały dużo entuzjazmu wśród uczestników i obserwatorów. Wszyscy uczestnicy w czasie całego ETS dobrze się bawili, aktywnie spędzając czas na świeżym  powietrzu i w kulturalnej sportowej rywalizacji ze sobą. Uczestnicy mogli też poznać swoje możliwości i predyspozycje w organizowanych dziedzinach sportu. Uczniowie ZPO w Niedzicy czekają na V edycję Europejskiego Tygodnia Sportu!

Konkurs

 „Ojcowie dla Niepodległej”

W szkole zorganizowano konkurs „Ojcowie Niepodległej”, który miał charakter edukacyjny i był realizowany w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs realizowano w ramach uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 „Roku dla Niepodległej”. Adresowany był on do uczniów klas IV-VIII SP, uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przedmiotem konkursu było zgromadzenie interesujących i zaskakujących informacji na temat życia i działalności narodowowyzwoleńczej osób zasłużonych dla kraju oraz ich spopularyzowanie. Cele Konkursu: kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności historycznych, zainteresowanie historią Polski – w drodze do niepodległości, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł, wzbogacanie i spopularyzowanie wiedzy o życiu i działalności narodowowyzwoleńczej wybitnych Polaków, motywowanie uczniów do aktywnego działania, poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności na zasadzie zdrowej rywalizacji.

Organizator konkursu decydował o wyborze „Ojców Niepodległej” – na każdy kolejny miesiąc przypada jedna osobistość:

 1. marzec 2018 – Jan Paderewski
 2. kwiecień 2018 – gen. Józef  Haller
 3. maj 2018 -  Wojciech Korfanty
 4. czerwiec 2018 – Wincenty Witos
 5. wrzesień 2018 – Ignacy Daszyński
 6. październik 2018 – Roman Dmowski
 7. listopad 2018 – Józef Piłsudski

ZPO Niedzica