Doposażenie bazy dydaktycznej ZPO w Niedzicy

Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy wzbogaci się o nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć zawodowych. Wszystko dzięki projektowi „Doposażenie bazy dydaktycznej ZPO w Niedzicy w nowoczesny sprzęt do zajęć zawodowych”, na który Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie z środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury dydaktycznej dla uczniów ZPO w Niedzicy, gminy Łapsze Niżne i województwa małopolskiego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację projektu. Inwestycja przyczyni się do podniesienia standardów kształcenia zawodowego oraz rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności edukacyjnej, a co za tym idzie do zwiększenia popytu na usługi edukacyjne wśród młodzieży i dorosłych zamieszkujących ten region województwa małopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013