„Czyste Powietrze” 2.0

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Szczegółowe informacje nt. Programu oraz aktualna dokumentacja dostępna pod adresem:

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacje dot. Programu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych,
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne:

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Olejarz
tel. 18 26 28 927
e-mail: ekodoradca@lapszenizne.pl

pok. nr 19


Informujemy, że na terenie powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego operatorem Programu Czyste Powietrze jest:

Fundacja Pozytywni CO2

Tel. 17 865 25 80

www.pozytywnico2.pl

Celem pracy Operatora jest udzielenie bezpośredniej pomocy w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zadania operatora obejmują:

 • identyfikację potencjalnych beneficjentów i pomoc w procesie wymiany starego pieca lub termomodernizacji domu,
 • wstępne oszacowanie kosztów inwestycji i wysokości dotacji,
 • pomoc w wyborze urządzeń, materiałów, wykonawców oraz wsparcie w zawarciu umów z wykonawcami,
 • złożenie wniosków o dotację i płatność (i ich ewentualne poprawy), zbieranie powstałej dokumentacji,
 • nadzór nad realizacji prac zgodnie z warunkami programu Czyste Powietrze.

Usługi operatorów są dla mieszkańców całkowicie nieodpłatne.

Jak rozpoznać operatora?

 • Każdy pracownik zewnętrznych podmiotów, podający się za operatora „Czystego Powietrza”, będzie wyposażony w specjalny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem firmy.
 • Dodatkowo informacje o operatorach znajdują się na stronach: nfosigw.gov.pl/operatorzy oraz czystepowietrze.gov.pl.

Przedstawiamy identyfikatory operatorów terenowych:

 1. Krzysztof Chlebek - identyfikator
 2. Krzysztof Sroka - identyfikator
 3. Łukasz Paradysz - identyfikator
 4. Marcel Bajger-Ryba - identyfikator