Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Łapsze Niżne i Frydman

Gmina Łapsze Niżne zrealizowała projekt pn „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Łapsze Niżne i Frydman” Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Całkowita wartość inwestycji: 307 140,23 PLN Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 153 570,00 PLN. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zlokalizowane są przy gimnazjach w  Łapszach  Niżnych  i we Frydmanie.  Celem programu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości -  umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl