Bezpieczna Małopolska –Samochody Strażackie

Wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie środki unijne. Projekt „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” został dofinansowany      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ponad 11 mln zł. Resztę kosztów gminy pokryją z własnego budżetu.

Nowoczesny wóz strażacki otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Trybsz oraz również w ramach projektu,  każda z OSP otrzyma też detektory, które pozwalają na wykrycie kilku rodzajów gazów.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-samochody-dla-strazakow-ochotnikow

 

Nowy wóz strażacki dla OSP Trybsz