Aktywna Tablica

W ramach „Aktywnej Tablicy” szkoły podstawowe  z Frydmana, Łapsz Wyżnych, Trybsza i Kacwina zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe. Wniosek został oceniony pozytywnie, w wyniku czego gminie przydzielono na realizacje zadania dotację w wysokości 80%.  Całkowita wartość zadania 70 000,00 zł.         

                                                              

 

„Aktywna tablica” w Gminie Łapsze Niżne"

Gmina Łapsze Niżne złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach rządowego  program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019