Trzy krainy logo

XXII Śpiska Watra w Niedzicy

piątek, Lipiec 7, 2017

 

O pięknie Polskiego Spisza świadczą nie tylko wyjątkowe krajobrazy, bogata historia, bliskość gór i lasów, ale przede wszystkim ludzie, którzy z miłości do swojej kultury pielęgnują szczególnie wśród najmłodszego pokolenia pasję do tańca i muzyki. 

 

Perłą wśród bogatej uczty kulturalnej w Gminie Łapsze Niżne, jest niewątpliwie letni przegląd śpiskiego folkloru zwany „Śpiską Watrą”. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy. Ideą przeglądu zespołów jest pokazanie na scenie bogactwa i różnorodności kultury Spisza. W tym roku 2 lipca na przeglądzie wystąpiło 10 zespołów: „Mali Frydmanianie” z Frydmana, „Honaj” z Dursztyna, „Bystry Potok” z Kacwina, „Frydmanianie” z Frydmana, „Mali Toniecnici” z Krempach, „”Małe Pieniny” i gr. Śpiewnicza „Pienińskie Oktawki” w Krościenka n/Dunajcem, „Ciardasie” z Czarnej Góry, „Odrowążanie” z Odrowąża Podhalańskiego, „Maguranka” ze Spiskiej Starej Wsi (Słowacja), „Czardasz” z Niedzicy.
Wyjątkowość tej imprezy polega również na tym, że docenia i pokazuje szacunek do różnorodności bogactwa kultur sąsiednich regionów Pienin, Podhala i Spisza Słowackiego. 
Tegoroczną „Śpiską Watrę” rozpoczęła Pani Krystyna Milaniak – Dyrektor GOK wraz z Jakubem Jamrozem – Wójtem Gminy Łapsze Niżne, który rozpalił watrę. Nie straszne były ciemne chmury i krople letniego deszczu wobec uczty tańców, muzyki, śpiewu i dobrej zabawy. 

Dodatkowo, podczas imprezy miał miejsce konkurs muzyk spiskich, którym przysłuchiwało się jury w osobach: Jadwigi Adamczyk – muzyk, folklorysta, Tadeusza Watychy - muzyk, folklorysta i Ryszarda Kowalczyka – muzyk, regionalista.
W konkursie wzięło udział 7 muzyk spiskich . W kategorii dziecięcej wystąpiły 2 muzyki, w kategorii młodzieżowej wystąpiły 2 muzyki, w kategorii dorosłej 3 muzyki z terenu gminy: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ. Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody pieniężne:

W kategorii dziecięcej:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł otrzymuje muzyka „Mali Frydmanianie” z Frydmana ( Eliza Dudas, Marcin Bednar, Paulina Ganczar)
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł otrzymuje Dziecięca Muzyka z Jurgowa (Filip Młynarczyk, Zofia Wojtas, Bartłomiej Martinczak , Weronika Wojtas)

W kategorii młodzieżowej:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł otrzymuje Muzyka „Honaj” z Dursztyna (Artur Bratkowski, Kamil Bratkowski, Jakub Cudzich) 
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł otrzymuje Młodzieżowa Muzyka z Jurgowa (Martyna Sołtys, Julia Martinczak, Magdalena Dziurka)

W kategorii dorosłej:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł otrzymuje muzyka „ Wartko” (Grzegorz Kowalczyk, Andrzej Milaniak, Patryk Kaczmarczyk) 
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł otrzymują muzyka z Czarnej Góry (Marian Kikla, Dominik Kikla, Jakub Złachoda, Bartłomiej Wacław)
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł otrzymuje Muzyka „Frydmanianie” z Frydmana (Bartłomiej Gaździak , Maksymilian Tażyk , Jakub Ferko, Jacek Iglar )

Komisja wyraża zadowolenie, ze w tegorocznym konkursie wzięły udział także dziecięce muzyki. Zachęcamy zwłaszcza młodszych wykonawców - instrumentalistów do czerpania wzorów oraz repertuaru ze źródła starszego pokolenia spiskich muzykantów.

Nad przysmakami dla przybyłych gości, mieszkańców i ciekawych turystów czuwał Pan Zbyszek Kapołka. Na koniec biesiadnicy bawili się przy muzyce zespołu „Sprytni”.
Dziękujemy organizatorom, za przygotowanie tegorocznej „Spiskiej Watry” i przybyłym mieszkańcom oraz gościom za wspólną zabawę.

Natalia Niemiec

Kategoria: 
Back to Top