„Małopolski e-Senior” - II edycja

środa, luty 5, 2020

Urząd Gminy Łapsze Niżne wraz z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolski e-Senior”

Zachęcamy do udziału w projekcie „Małopolski e-Senior”

Projekt przy współpracy z gminą będzie realizować Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne

Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Szkolenia będzie prowadził trener.

Wkładem gminy jest udostępnienie sal  na szkolenia.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

•             Ukończenie 65 lat,

•             Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

Tematyka szkoleń:

•             Pierwsze kroki z tabletem i Internetem

•             Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

•             Moja pierwsza poczta elektroniczna

•             Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

•             Facebook - serwis społecznościowy

•             Aktywność obywatelska online

•             Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

•             Podstawy obsługi edytora tekstu

•             Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

•             Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

•             Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

•             Sprawy codzienne a Internet

•             Potrzeby duchowe a Internet

•             Zarządzanie swoimi finansami

•             Rozrywka z Internetem

Załączniki:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Małopolski e-Senior”

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu „Małopolski e-Senior”

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   2. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona   4.TEST DIAGNOSTYCZNY