Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Tekst: 

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w tutejszym Urzędzie Gminy będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Hodowcy bydła, którzy będą chcieli otrzymać zwrot są zobowiązani dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, stosowną informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2021 rok.

Pieniądze wypłacane będą w dniach 28 - 29 kwietnia 2022 r. Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

   Wzór wniosku - akcyza

Oświadczenie dot. dzierżawy