Rządowy Fundusz Polski Ład

Gmina Łapsze Niżne, otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej na terenie Gminy Łapsze Niżne”.

W ramach przedmiotowego zadania, gmina zamierza zrealizować niżej wymienione inwestycje:

  1. ,,Rozbudowa i przebudowa Domu Strażaka wraz z infrastrukturą techniczną na cele centrum kulturalno-kongresowe” 
  2. „Odbudowa konserwatorska budynku oficyny wpisanego do rejestru zabytków na terenie zespołu dworskiego na cele świetlicy wiejskiej z punktem informacji turystycznej oraz wystawą muzealną w Falsztynie” jak również „Remont konserwatorski budynku czworaka wpisanego do rejestru zabytków na terenie zespołu dworskiego w Falsztynie”
  3. ,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, przy zespole szkolno-przedszkolnym we Frydmanie”.

Kwota Promesy wynosi: 9 450 000,00 zł., co stanowi 71,72 % ostatecznej wartości Inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 13 177 000,00 zł.

Wykonawcą robót została Firma Ogólnobudowlana Marek Glowa, ul. Tatrzańska 9, 34-432 Łopuszna.

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 1 jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka na cele centrum kulturalno-kongresowego w zabudowie zwartej z budynkiem przedszkola publicznego, dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego o kubaturze 3 390,17m3, powierzchni użytkowej 283,21m2 wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz urządzeniami budowlanymi tj. dojściami, dojazdami.

Przedmiotem Zamówienia w ramach zadania 2 jest odbudowa konserwatorska budynku oficyny, wpisanego  do rejestru zabytków na terenie zespołu dworskiego w Falsztynie na cele świetlicy wiejskiej z punktem informacji turystycznej oraz wystawą muzealną. Zamawiający zaplanował przeprowadzenie generalnego remontu i odbudowy budynku dawnej oficyny oraz jego adaptację do nowej funkcji użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem części terenu, bezpośrednio przy obiekcie dawnej oficyny.

W ramach tego zadania, zaplanowano również remont konserwatorski budynku czworaka wpisanego  do rejestru zabytków na terenie zespołu dworskiego w Falsztynie. Zamawiający zaplanował przeprowadzenie remontu dachu budynku czworaka w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi.

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 3 jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-

 

montażowych polegających na budowie sali gimnastycznej z zapleczem, z ścianką wspinaczkową wraz z adaptacją istniejącej sali gimnastycznej na cele dydaktyczne, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydmanie.