Przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o zawarciu indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych

Tekst: 

Wójt Gminy Łapsze Niżne przypomina właścicielom nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, (tj. m.in. właściciele agroturystyk, działalności, przedsiębiorcy wytwarzający odpady komunalne, kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia) o zawarciu indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne, tj.:

Firma Empol - tel: (18) 26-26-333
Firma Strama Eko – tel: 607-500-231

Dodatkowo, należy złożyć w Zespole Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne deklarację zerową o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Łapsze Niżne do dnia 31.12.2020 r. Więcej informacji w powyższej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu:

(18) 26 59 023, 790 348 671