Od 1 stycznia 2021 roku istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXII-217/20 z dnia 19 listopada 2020 roku od 1 stycznia 2021 roku istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne, adres: ZGKM_Lapsze_Nizne na platformie EPUAP.

(Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu).


W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 - założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP

 - posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 - Po założeniu konta na platformie ePUAP oraz uzyskaniu Profilu Zaufanego możliwe jest wypełnienie i wysłanie deklaracji na Skrzynkę Podawczą Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne.

 - Formularz deklaracji można pobrać osobiście w siedzibie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w pokoju nr 16, na II piętrze, lub dostępny jest po kliknięciu na poniższy odnośnik:

PDF icon Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja A3

PDF icon Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja A4

DEKLARACJĘ POWINNA ZŁOŻYĆ TA SAMA OSOBA, KTÓRA SKŁADAŁA PIERWSZĄ DEKLARACJĘ


UWAGA: Wypełniając deklarację poprzez platformę ePUAP w miejscach, gdzie należy wprowadzić wartości stawek opłat należy używać jako separatora dziesiętnego kropki a nie przecinka! Np. wpisując kwotę 27.00 a nie 27,00

Plik Instrukcja wypełniania e- deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na platformie ePUAP

Data: 
piątek, Grudzień 18, 2020