Deklaracja dla zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii

Wójt Gminy Łapsze Niżne, zachęca zainteresowanych Odnawialnymi Źródłami Energi oraz wymianą piecy do składania deklaracji oraz ankiet w związku z planowanym na IV kwartał naborem wniosków o dofinansowanie.


Zarząd Województwa Małopolskiego  planuje na IV kwartał 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 4 Osi Priorytetowej - Regionalna polityka energetyczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Łapsze Niżne  zaprasza mieszkańców do składania deklaracji, dotyczących instalacji fotowoltaicznych, solarnych, wymiany źródła ciepła (pompy ciepła, kotły na biomasę, kotły na paliwa stałe).

Realizacja planowanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania przez Gminę Łapsze Niżne dofinansowania. Z pomocy finansowej mogą skorzystać osoby fizyczne (właściciele domów jednorodzinnych).

Planowane inwestycje obejmą zakup oraz montaż nowych instalacji grzewczych i mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z celami osi priorytetowej maksymalna wysokość dofinansowania do odnawialnych źródeł energii może wynosić do 60 % wartości wydatków kwalifikowanych. Na wymianę kotła 350 zł/kW mocy nowego pieca (maksymalnie do 8 000zł).

Warunkiem uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła jest pozytywny wynik audytu energetycznego przeprowadzonego przez audytorów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany na mocy umowy podpisanej z Gminą Łapsze Niżne do wniesienia wkładu własnego, tj. pokrycia części kosztów stanowiących różnice między całkowitym kosztem instalacji a kwotą dofinansowania.

W przypadku zainteresowania zarówno instalacją odnawialnych źródeł energii jak i wymianą kotła  należy wypełnić odpowiednio deklaracje i ankiety.

Deklaracje przystąpienia do inwestycji odnawialnych źródeł energii oraz wymiany źródła ciepła są dostępne na stronie internetowej Gminy Łapsze Niżne, bądź bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Łapsze Niżne. 

Kompletne i wypełnione deklaracje wraz z ankietami należy składać w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, w pokoju nr 1 Dziennik Podawczy  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 roku.


Informacja dla Mieszkańców, plik w formacie PDF

Ankieta i deklaracja na Odnawialne Źródła Energii, plik w formacie DOCX

Ankieta i deklaracja na Odnawialne Źródła Energii, plik w formacie PDF

Ankieta i deklaracja na piece, plik w formacie DOCX

Ankieta i deklaracja na piece, plik w formacie PDF

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wszelkich informacji dotyczących ankiet i deklaracji można uzyskać u Pani Małgorzaty Olejarz - stanowisko ds. ograniczania niskiej emisji i ekodoradztwa w pokoju nr 19 - II piętro budynku B za przewiązką, tel.: 18 262 89 27, e-mail: ekodoradca@lapszenizne.pl.


Prezentacja ze spotkań z Mieszkańcami

Publikujemy prezentację dotyczącą dofinansowań Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze spotkań z Mieszkańcami.

Więcej informacji >>>


Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe