Gmina Łapsze Niżne w programie LIFE

W dniu 8 kwietnia w Rabce Zdroju Wójt gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz wraz z 38 innymi włodarzami miast i gmin Małopolski podpisał porozumienie partnerów ubiegających się wspólnie o realizację projektu zintegrowanego LIFE,  którego zadaniem jest poprawa jakości powietrza w Małopolsce. Uroczystości przewodniczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Kozak,  wzięli w niej udział także prezesi spółek Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO, a także stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy. Porozumienie zostało podpisane również  przez przedstawicieli instytucji wspierających realizację projektu, tj.: Panią Małgorzatę Mrugała, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Pana Pawła Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Podpisane porozumienie jest deklaracją współpracy i zaangażowania wszystkich sygnatariuszy w przygotowanie, a następnie w realizację projektu zintegrowanego LIFE, którego głównym zadaniem jest wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Koncepcja projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Europejską w grudniu 2014 r. i Województwo Małopolskie zostało zaproszone do złożenia pełnego wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania, realizacja projektu rozpocznie się w październiku bieżącego roku  i potrwa do końca 2023 r.

 

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - www.malopolskie.pl