Wójt Gminy Łapsze Niżne podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SMREK” w Niedzicy, numer obwodu 241 w sezonie łowieckim 2023/2024