Retansmisja z LI Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

Wednesday, May 24, 2023

Uprzejmie informujemy, że LI zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbyła się w dniu 23 maja  2023r.  w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2282350,li-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszytskich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,419416,2023.html

 

 

Kategoria: