Zakończenie realizacji zadania pn. „Doposażenie kuchni w budynku Remizy OSP w Łapszance”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację  zadań własnych gminy na terenie sołectwa Łapszanka .W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostało zadanie pn. „Doposażenie kuchni w budynku Remizy OSP w Łapszance” . Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało sie zakupić szafę chłodniczą, frytownicę, kuchenkę mikrofalową oraz dwie dwa stoły z szafkami. Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.„Małopolska Wieś 2022"

 

 

Wręczenie nagród - Małopolska Wieś 2022

Łapszanka wyróżniona w konkursie "Małopolska Wieś 2022" !

Łapszanka walczy o tytuł „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi”

 

 

 

 

 

 

Data: 
Thursday, November 17, 2022