Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Wednesday, February 10, 2021
Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w terminie do 28 lutego 2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161z późn. zm.) m. in. na:
 
- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji ‼
- rekultywację gruntów na cele rolnicze i zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
 
 
Maksymalna wysokość dofinansowania do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o parametrach od 60 m2 do 10000 m2, służących potrzebom rolnictwa wynosi 50 000 zł.
 
O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się m.in. osoby fizyczne z terenu gminy.
 
Wykaz niezbędnych dokumentów oraz wszystkie szczegółowe informacje dot. dofinansowania dostępne są na stronie BIP https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-b....
Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 2307/19 podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
 

 

Kategoria: