Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wednesday, February 10, 2021

U W A G A

TERMIN NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 NA TERENIE CAŁEGO KRAJU ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16 LUTEGO 2021 R.

 

Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz – Gminny Komisarz Spisowy w Łapszach Niżnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.

  Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

  Formularz oferty kandydata