Narodowy Spis Powszechny 2021

Friday, January 29, 2021

Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz – Gminny Komisarz Spisowy w Łapszach Niżnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.

  Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

  Formularz oferty kandydata

Kategoria: