Apel o stosowanie lepszej jakości paliw

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego zwiększyło się ryzyko wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych zanieczyszczeń powietrza.

Apelujemy aby używać paliw dobrej jakości, zaniechać spalania odpadów, reagować na łamanie przepisów z zakresu ochrony powietrza, przejść na ekologiczne źródło ogrzewania oraz ograniczyć zużycie energii.

Główny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy ma tzw. "emisja niska" z palenisk domowych, gdzie spalane są najczęściej węgiel i drewno, czyli paliwa emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Dodatkowo przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury powietrza, małe prędkości wiatrów lub bezwietrzna pogoda, brak opadów atmosferycznych) dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Niestety nadal w paleniskach indywidualnych spalane są również odpady gospodarcze (zawierające tworzywa sztuczne, laminaty, odpady z płyt wiórowych, ścinki gumy, skóry, tkaniny czy opony). Towarzyszy temu uwalnianie się do powietrza szeregu substancji trujących (metali ciężkich, dioksyn, furanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) - związków mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz na środowisko.

Warto wiedzieć, że substancje szkodliwe emitowane z kominów naszych domów nie są przenoszone na duże odległości i nie zawsze mają możliwość wymieszania się z wyższymi partiami atmosfery. Zanieczyszczają one bezpośrednią okolicę (ogródki, trawniki, zbiorniki wodne), a przede wszystkim stanowią warstwę atmosfery, którą oddychamy.

Spalając paliwa niskiej jakości oraz odpady w piecach trujemy więc samych siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększamy ryzyko wywołania pożaru poprzez zapalenie się przewodów kominowych.