Dezynfekcja przestrzeni publicznej

Monday, August 24, 2020

Poniżej przekazujemy komunikat władz powiatu nowotarskiego. Ponadto informujemy, że zgodnie z ustaleniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od dnia 24.08.2020 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczną przeprowadzanie cyklicznych dezynfekcji przestrzeni publicznej tj.:

 • - terenów przykościelnych;
 • - przystanków;
 • - placów zabaw;
 • - boisk sportowych;
 • - siłowni zewnętrznych;
 • - terenów przed sklepami;
 • - wejść głównych na cmentarze;
 • - terenów przy budynkach użyteczności publicznej (remizy, świetlice, GOK, urząd gminy itp.)
 • - miejsc Obsługi Rowerzysty przy ścieżkach rowerowych;
 • - przestrzeni przed szkołami;
 • - przestrzeni przy plebaniach.

 

Kategoria: