Nowy chodnik na nowy rok szkolny

Tuesday, September 3, 2019

2 września 2019 r. miało miejsce bardzo ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Trybszu rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020 uroczystą mszą świętą, którą poprzedził wyjątkowy przemarsz z pocztem sztandarowym po nowo wyremontowanym chodniku wokół szkoły.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że chodnik - można tak to określić - został darowany szkole przez mieszkańców wsi Trybsz.

Koszt wykonania remontu  pokryto w całości z funduszy pozyskanych przez Radę  Rodziców działającą przy szkole podstawowej, środków funduszu sołeckiego przeznaczonych na ten cel przez Sołtysa i zebranie sołeckie wsi Trybsz oraz środków własnych mieszkańców Trybsza.

Inicjatywa wykonania remontu chodnika pojawiła się niemal rok temu podczas zebrania dyrektora szkoły z przedstawicielami rodziców. Rada Rodziców pod przewodnictwem Pani Renaty Turkot podjęła się organizacji i zbierania funduszy na ten cel. Pomysł wsparli także nauczyciele, przygotowując jasełka dla wsi. Rada Rodziców zorganizowała kilka imprez, w tym  zabawę taneczną, przy okazji której  nie można zapomnieć o hojności pozyskanych licznie przez Radę  sponsorów, oraz szczodrości uczestników tych wydarzeń.

Kiedy pomysł stawał się zadaniem bardziej realnym, inicjatywę wsparł także  Sołtys wsi Trybsz Pan Marek Pawlica wraz z Radą Sołecką oraz Zebraniem Walnym sołectwa Trybsz, aprobując jednomyślnie zaproponowane zmiany w funduszu sołeckim w taki sposób, że zamiast zaplanowanych wcześniej zadań mieszkańcy oddali fundusz sołecki na wymianę nawierzchni chodnika. Dodatkowo przeznaczono także środki z użytkowania roli.

Mieszkańcy wsi, zwłaszcza rodzice dzieci szkolnych zaangażowali się także w pracę społeczną przy rozbiórce starej nawierzchni chodnika, a członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trybszu zadbali o udrożnienie studzienek kanalizacyjnych.

Warto dodać, iż Wójt Gminy Łapsze Niżne Pan Jakub Jamróz z budżetu gminy pokrył koszty dodatkowych prac, które wyniknęły w trakcie robót oraz wsparł zadanie przydziałem żwiru. Z uwagi na liczne potrzeby inwestycyjne naszej szkoły liczymy  na dalszą przychylność i wsparcie.

W imieniu całej społeczności szkolnej i swoim własnym bardzo gorąco dziękuję WSZYSTKIM, którzy sprawili, że  otoczenie naszej szkoły zyskało na wyglądzie i bezpieczeństwie.

Anna Stronczek- dyrektor szkoły

 

 

Kategoria: