Ścieżka Pieszo - Rowerowa Wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Thursday, April 18, 2019

Gmina Łapsze Niżne, jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego"

odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębnie do Falsztyna)”.

Dofinansowanie do projektu w wysokości 75%, otrzymano w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Wykonawca zadania firma: Kiernia Sp. z o.o. z siedzibą w Ratułowie pod nr 208, 34-407 Ciche, realizuje inwestycję terminowo, z należytą starannością i dbałością.

Do chwili obecnej wykonano roboty drogowe wzdłuż drogi powiatowej oraz wokół boiska sportowego w miejscowości Frydman, z położeniem nawierzchni asfaltowej.

Na pozostałym odcinku wykonano roboty ziemne, podbudowy żwirowe, elementy przyczółków kładek oraz przepusty.

Trwają prace montażowe elementów jezdnych kładek. Wykonano także część robót związanych z Miejscami Obsługi Rowerzystów.

Poniżej przedstawiamy wizualizacje MOR.

 

 

odcinek V: Polana Sosny  – trasa rowerowa w Niedzicy ( od Zatoki Kosarzyska do Niedzicy)”

Dofinansowanie do projektu w wysokości 75%, otrzymano w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Wykonawca zadania firma: Kiernia Sp. z o.o. z siedzibą w Ratułowie pod nr 208, 34-407 Ciche, realizuje inwestycje terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Do chwili obecnej wykonano roboty ziemne, podbudowy żwirowe, odwodnienie ścieżki. Wykonano dwa przepusty wraz z ubezpieczeniem kamiennym wlotów i wylotów.

Trwają prace przygotowawcze pod ułożenie nawierzchni jezdnej z asfaltu.

Wykonano także już część robót związanych z Miejscem Obsługi Rowerzystów. Poniżej przedstawiamy wizualizacje MOR.

 

 

Kategoria: