„My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kacwinie

Sunday, December 30, 2018

W dniach 1 października 2018r.  – 15 grudnia 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kacwinie zrealizowano projekt pt. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” w Szkole Podstawowej Kacwinie”. Projekt ten realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej był współfinansowany w kwocie 3850 zł. w ramach konkursu grantowego na realizację przez szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły ponadgimnazjalne wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. Zakwalifikowano 100 projektów edukacyjnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nasza szkoła jako jedna z 10 szkół z Małopolski, jedyna z powiatu nowotarskiego, przystąpiła do projektu, którego głównym zadaniem było opracowanie i organizacja wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, w szczególności zwiększenie  zainteresowania i ciekawości uczniów nauką  poprzez  popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa oraz kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości poprzez promocję lokalnego biznesu i integrację środowiska lokalnego przygranicznej miejscowości Kacwin w kontekście obchodów jubileuszu niepodległości.

Projekt rozpoczął się spotkaniem informacyjno-promocyjnym w formie Festynu szkolnego
pt. „ My Kacwinianie – niepodlegli, przedsiębiorczy” w X 2018 r. dla uczniów klas I – VIII, zainteresowanych rodziców, zaproszonych gości, w tym lokalnych przedsiębiorców. W trakcie przedstawiona została prezentacja osiągnięć  Polski po odzyskaniu niepodległości aż do  czasów współczesnych, w szczególnie gospodarczych w czasach II Rzeczypospolitej. Przenieśliśmy się do lat obecnych i członkowie SKO – działającego  od pięciu lat w naszej szkole zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o tym, dlaczego warto oszczędzać.

Na koniec  zostały ogłoszone działania i konkursy zrealizowane w ramach powyższego projektu, quizy na zakończenie warsztatów dla klas IV i V pt. „Od grosza do złotówki, czyli o historii polskiego pieniądza”  w X 2018 r. dla klas V i VI pt. „ Z wizytą w banku, czyli o powstaniu i rozwoju bankowości polskiej” w XI 2018 r. wraz z wycieczką edukacyjną do siedziby banku w Nowym Targu oraz dla klas VII i VIII pt. „ Ekonomia na co dzień teraz i w przeszłości Polski” w XII  2018 r., konkurs drużynowy pt. „ Największe  polskie  osiągnięcia ekonomiczne  i gospodarcze  po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”  dla klas IV – VIII, konkurs  plastyczny na projekt banknotu 100 zł w formacie A6 upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dla uczniów klas III – VIII.

W listopadzie odbyły się 4 spotkania-wywiady uczniów klas III – VIII z zaproszonymi przedstawicielami przedsiębiorców lokalnych /branży handlowej,  budowlanej, transportowej, turystycznej /. Serdecznie dziękujemy Państwu: Genowefie Molitorys, Kazimierzowi Dziwiszowi, Markowi Kuchcie i Adamowi Stronczkowi za udział w spotkaniach z uczniami naszej szkoły, dzielenie się wiedzą, ciekawe i inspirujące  opowieści o swoich początkach w przedsiębiorczości, tworzeniu i rozwoju firm, a przede wszystkim za wspaniałą atmosferę podczas spotkań .

Podsumowanie projektu miało miejsce w naszej szkole 14 grudnia 2018r. w formie konkursu
pt.„ Największe  polskie  osiągnięcia ekonomiczne  i gospodarcze  po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”  dla klas IV – VIII / wyłonione 3-osobowe drużyny z każdej klasy rozwiązywały  zadania o tematyce konkursowej w formie kalamburu, rebusu, zdań prawda – fałsz o najwybitniejszych postaciach i wydarzeniach z tamtego okresu, rozsypani wyrazowej z zakresu pojęć ekonomicznych z w/w okresu, krzyżówki podsumowującej wiedzę o dokonaniach ekonomicznych i gospodarczych Polaków   po odzyskaniu niepodległości/.

Nagrodami dla trzech najlepszych drużyn były zestaw gier planszowych o tematyce ekonomicznej dla klasy reprezentowanej przez daną drużynę. I miejsce zajęła klasa VIII, drugie VII, a trzecie klasa V. Po ukończeniu tegoż konkursu odbyło się podsumowanie pozostałych konkursów ogłoszonych i przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu, w tym konkursu plastycznego na projekt banknotu 100 zł w formacie A6 upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dla uczniów klas III – VIII. Główną nagrodę i I miejsce w tym konkursie zdobyła Aleksandra Rak z klasy VIII, II miejsce zajął uczeń klasy V Patryk Dyda, a trzecie uczennica klasy VI Patrycja Kubasek. Gratulujemy zwycięzcom! Zostały też wręczone podziękowania przedsiębiorcom i rodzicom, nauczycielom,  którzy brali udział w projekcie oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursów oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników warsztatów z klas III – VIII.