Gmina Łapsze Niżne przystąpiła do projektu pn. "e-Xtra Kompetentni"