Projekt „Moja praca”

Szanowni Państwo,Miło nam poinformować, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rozpoczęła realizację Projektu „Moja praca” .

Celem Projektu jest poprawa sytuacji, poprzez aktywizację społeczną i zawodową, osób po 30. roku życia pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych/biernych zawodowo. Do wzięcia udziału w Projekcie szczególnie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami oraz 50+.

W ramach Projektu organizujemy kursy zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Uczestnika, które kończą się egzaminami dającymi uprawnienia do wykonywania zawodu np. operator CNC, operator koparki, wózka widłowego. Za udział w kursie Uczestnik otrzymuje stypendium. Nasz Projekt oferuje także płatne staże zawodowe trwające minimum 3 miesiące.

Wszelkie formy wsparcia dla Uczestników Projektu są bezpłatne.

Udział w Projekcie to niewątpliwie ogromna szansa dla Państwa Mieszkańców na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w efekcie podjęcie pracy, dlatego zwracamy się z prośbą o jak najszersze udostępnianie informacji na temat Projektu (w załączeniu przesyłamy ulotkę).

Pozostajemy do dyspozycji,

Zespół projektu „Moja praca“

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

tel. 735 978 107

Data: 
Wednesday, August 8, 2018