Małopolskie Remizy

MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017 -   „Remont pomieszczeń operacyjno - technicznych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie”

Po raz kolejny Gmina Łapsze Niżne aplikowała o środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu  "Małopolskie Remizy". Tym razem  gmina otrzymała dofinansowanie na remont remizy strażackiej w Kacwinie. W ramach projektu pn: „Remont pomieszczeń operacyjno-technicznych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie” zakres inwestycji obejmował  remont posadzki   w  pomieszczeniu  garażowym,  wymianę przykrycia kanału serwisowego, wymianę drzwi wewnętrznych, wykonanie robót malarskich ścian i sufitów, wykonanie robót malarskich antykorozyjnych ogrodzenia remizy i  wieży do suszenia węży strażackich oraz inne roboty towarzyszące. Wartość robót to około 130 000 zł.  w tym dofinansowanie z konkursu  „Małopolskie Remizy 2017”  w kwocie 38 041 zł.

REMONT REMIZY OSP W KACWINIE – został zakończony https://www.lapszenizne.pl/aktualnosci/remont-remizy-osp-w-kacwinie-zostal-zakonczony

MAŁOPOLSKIE REMIZY 2016 -  „Modernizacja budynku remizy OSP w Łapszach Wyżnych”

W ramach programu „Małopolskie Remizy 2016” gmina Łapsze Niżne otrzymała dotację na modernizację remizy strażackiej OSP w Łapszach Wyżnych. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał dotację w wysokości 12 887,00 zł na instalację pieca c.o. na pelett o mocy 25 kW wraz z wykonaniem instalacji c.o. w budynku remizy. Pozostałe działania polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku remizy oraz adaptacji pomieszczenia gospodarczego na kotłownię przydzielono dotację ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 28 035,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  94 179,64  zł.

MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015 – „Modernizacja budynku remizy OSP w Łapszach Niżnych”

W ramach programu „Małopolskie Remizy 2015” gmina Łapsze Niżne otrzymała dotację na modernizację remizy strażackiej OSP w Łapszach Niżnych. Zakres inwestycji obejmował wymianę stolarki okiennej, remont pomieszczenia garażowego oraz zalecza bojowego (remont podłóg, tynków ścian, sufitów). Dotacja ze środków Województwa Małopolskiego wyniosła  39 450,00 zł. Całkowita wartość  inwestycji wyniosła około 133 tys. zł.