II Gala „Spiżowe Serce”

Monday, February 5, 2018

24 stycznia na Zamku "Dunajec" w Niedzicy Zamek, odbyła się II Gala "Spiżowe Serce". Jest to wyjątkowe wydarzenie uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Gminy Łapsze Niżne za ich działalność, twórczość, aktywność i zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły i wpływają na rozwój i promocję gminy.

W tym roku za szczególną działalność, pracę i okazane serce na rzecz gminy w roku 2017, Kapituła postanowiła uhonorować statuetką "Spiżowe Serce":

  •  - Panią Elżbietę Łukuś
  •  - Panią Katarzynę Wiwer i Pana Rafała Monitę
  •  - Pana Piotra Wojtaszka
  •  - Pana Sławomira Konopkę
  •  - Pana Marcina Pająka

Dodatkowo, Kapituła uhonorowała za całokształt pracy świętej pamięci Pana Józefa Iwańczaka - twórcę niedzickiej izby regionalnej oraz doktora Stanisława Dziewońskiego, który przez długie lata leczył mieszkańców Gminy Łapsze Niżne.

Tego wieczoru prawdziwą ucztą był występ zespołu Holeviaters, który nie tylko przygotował dla zaproszonych gości rytmy karpacko-bałkańskie ale również porwał do tańca.

Serdecznie dziękujemy laureatom tegorocznej gali, jak również wszystkim mieszkańcom, którzy na co dzień dbają i wspierają rozwój Gminy Łapsze Niżne.

GALERIA ZDJĘĆ

Natalia Niemiec
Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

Spiżowe Serca rozdane

Kategoria: