Budowa instalacji prosumenckich- fotowoltaicznych w Gminie Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne  otrzymała dofinansowanie w zakresie budowy "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Zakres zadania obejmował zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 30 budynkach prywatnych oraz jednej przy budynku użyteczności publicznej, czyli przy Stacji Uzdatniania Wody w Niedzicy, która będzie skutkowała obniżeniem kosztów energii elektrycznej używanej do pompowania wody.  Wykonawcą była firma HYMON ENERGY Sp. z o.o. z Tarnowa. Wysokość przyznanej pomocy dofinansowania zadania to 597 695,00 zł   (90% kosztów kwalifikowanych). Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy  jest pierwszym, pilotażowym projektem umożliwiającym dofinansowanie mieszkańcom instalacji produkujących „zieloną” energię.  W nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 planuje się pozyskanie kolejnych środków finansowych na realizację podobnych przedsięwzięć.    

W MEDIACH...