Trzy krainy logo

Stanowiska

DZIENNIK PODAWCZY
budynek A/I piętro/pokój nr 2
  telefon:  18 262 89 15  
bok@lapszenizne.pl      
gmina@lapszenizne.pl

KASA
budynek A/I piętro/pokój nr 5
kasa@lapszenizne.pl
  telefon:  18 262 89 18

SKRZYNKA DIALOGU SPOŁECZNEGO
mieszkancy@lapszenizne.pl

Stanowisko

Nr pokoju

Budynek

Telefon

Adres e-mail

KIEROWNICTWO URZEDU

Wójt Gminy

3

 A/I piętro

18 262 89 15

 

wojt@lapszenizne.pl

Sekretarz Gminy

4

A/I piętro

18 262 89 12

 

sekretarz@lapszenizne.pl

 

Skarbnik Gminy

8

A/I piętro

18 262 89 14

 

skarbnik@lapszenizne.pl

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu/stanowisko ds. organizacyjnych, kultury, zdrowia i sportu

11

A/II piętro

18 262 89 21

usc@lapszenizne.pl
 

Stanowisko ds. sekretariatu          i obsługi klientów urzędu

2

A/I piętro

18 262 89 15

bok@lapszenizne.pl

 

Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego

5

A/I piętro

18 262 89 18

kadry@lapszenizne.pl
archiwum@lapszenizne.pl

 

Stanowisko ds. Rady Gminy              i pożytku publicznego

14

A/II piętro

18 262 89 20

radagminy@lapszenizne.pl

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych           i spraw wojskowych

12

A/II piętro

18 262 89 13

dowody@lapszenizne.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

 

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

11

A/II piętro

18 262 89 21

usc@lapszenizne.pl

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

14

A/II piętro

18 262 89 20

 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Kierownik Referatu
/stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

20

 

B/za przewiązką

18 262 89  28

geodezja@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i spraw sołeckich

20

B/za przewiązką

18 262 89  28

budownictwo@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska

17

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 41

srodowisko@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

17

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 41

grunty@lapszenizne.pl

 

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

 

Kierownik Referatu/stanowisko ds. inwestycji i rozwoju

21

B/za przewiązką

18 262 89 29

inwestycje@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania środków  pozabudżetowych

21

B/za przewiązką

18 262 89 29

fundusze@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, promocji                 i rozwoju turystyki

17

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 41

dz.gospodarcza@lapszenizne.pl,

promocja@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. ograniczania niskiej emisji i ekodoradztwa

19

B/za przewiązką

18 262 89 27

ekodoradca@lapszenizne.pl

 

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

 

Kierownik Referatu /stanowisko ds. wymiaru podatku

7

A/I piętro

18 262 89 25

podatki@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

7

A/I piętro

18 262 89 25

m.soltys@lapszenizne.pl

Stanowisko ds.
księgowości budżetowej

14

A/II piętro

18 262 89 20

ksiegowosc@lapszenizne.pl

Stanowisko ds.
księgowości budżetowej

14

A/II piętro

18 262 89 20

ksiegowosc2@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

5

A/I piętro

18 262 89 18

kasa@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. płac

5

A/I piętro

18 262 89 18

place@lapszenizne.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. obsługi prawnej

      01

      A/parter

18 262 89 24

radca@lapszenizne.pl

Informatyk/Administrator Bezpieczeństwa Informacji

      19

B/za przewiązką

18 262 89 27

informatyk@lapszenizne.pl

Pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

01

A/parter

18 262 89 24

pelnomocnik.gkrpa@lapszenizne.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

17

B/za przewiązką

 

18 265 93 10
wew. 41

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i OSP

17

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 41

oczk@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych

18

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 42

przetargi@lapszenizne.pl

 

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

 

Kierownik ZEAS

9

A/I piętro

18 262 89 19

zeas@lapszenizne.pl

Główny Księgowy ZEAS

9

A/I piętro

18 262 89 19

marta.regiec@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. płacowo-finansowych

9

A/I piętro

18 262 89 19

zeas.place@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. kadro-płacowych

9

A/I piętro

18 262 89 19

zeas.kadry@lapszenizne.pl

 

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 

Kierownik ZGKM

22

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 46

w.magiera@zgkm.lapszenizne.pl

Główny Księgowy ZGKM

16

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 47

zgkm@lapszenizne.pl

Referent ds. administracji                i gospodarki odpadami

16

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 47

zgkm@lapszenizne.pl

Starszy referent ds. kadr                      i rozliczeń sprzedaży

16

B/za przewiązką

18 265 93 10
wew. 47

zgkm@lapszenizne.pl

 

 

 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wejście na parterze do remizy OSP od strony frontowej

Kierownik GOPS

Remiza OSP

18 262 89 16

ops@lapszenizne.pl

Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych

Remiza OSP

18 265 91 45
18 262 89 16

ops@lapszenizne.pl

Pracownicy socjalni

Remiza OSP

18 262 89 16

ops@lapszenizne.pl

 

 

BEZPŁATNY 
PUNKT DORADZTWA PRAWNEGO

budynek A/parter/pokój nr 1
telefon: 18 262 89 10

 

 

 

Joanna Słowik

Back to Top