Trzy krainy logo

Nabór wniosków dot. usuwania wyrobów azbestowych

Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków dot. usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Łapsze Niżne. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych, w Biurze Obsługi Klienta. 

Informacji na temat naboru, a także pomoc w wypełnianiu wniosku oraz zgłoszeń robót udziela Pan Piotr Miskowicz, 182628927, fundusze@lapszenizne.pl, pokój nr. 19 w II budynku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych. 

Dokumenty można pobrac także w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych

Osoby zainteresowane usuwaniem wyrobów azbestowych w 2015 roku sa proszone o jak najszybsze złożenie wniosków. 

Wniosek

Zgłoszenie robót - pdf.

Zgłoszenie robór - doc.

Oświadczenie dor. nieruchomości - pdf.

Oświadczenie dor. nieruchomości - doc.

Regulamin udziału w projekcie 

Back to Top