NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO