NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

BĘDĄ UDZIELANE   WYŁĄCZNIE  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
 

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres:

pomocprawna@nowotarski.pl

skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR ZGŁOSZENIA PORADY NA ODLEGŁOŚĆ WRAZ Z OŚWIADCZENIEM

O terminie porady zostaną Państwo poinformowani

Dodatkowe informacje pod nr tel. 18 2661 300

Z dniem 4 lutego 2020 r. zmienia się miejsce Punktu Porad Prawnych w Gminie Łapsze Niżne na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych przy ulicy  Jana Pawła II 63

Zmianie ulegają godziny funkcjonowania puntu porad na:

Godziny otwarcia nieodpłatnego punktu porad prawnych

wtorek - 13.00-18.30

środa 9.00-14.00

czwartek 13.00-18.00

piątek 9.00-14.00

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOTARSKIEGO

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2020

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona INFORMACJA O ZASADACH ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W ROKU 2020

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO w 2020 ROKU