Trzy krainy logo

Ośrodek Pomocy Społecznej

""Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (OPS)

ul. Jana Pawła II 18
34-442 Łapsze Niżne

Kierownik: Maria Łopata

NIP: 735 11 72 782
REGON: 492 024 025

Tel.: +48 18 262 89 16
Tel./fax: +48 18 265 91 45

e-mail: ops@lapszenizne.pl

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:

Poniedziałek, Środa-Piątek 7:30 - 15:30
Wtorek 10:00 - 18:00

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej:

Anna Kowalczyk - Asystent rodziny

Pracownicy socjalni:

Alina Galica - Starszy pracownik socjalny, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Monika Kowalczyk - Pracownik socjalny

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych 

Józefa Kowalczyk  - Inspektor
Dorota Wasielak - Podinspektor

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

POMOC SPOŁECZNA

REALIZACJA PROJEKTU PODDZIAŁANIA 9.1.1 RPO WM

 


Oferta na zastępstwo Asystenta rodziny


 

Back to Top