Trzy krainy logo

Ośrodek Pomocy Społecznej

""

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (OPS)

ul. Jana Pawła II 18
34-442 Łapsze Niżne

Kierownik: Maria Łopata

 

NIP: 735 11 72 782
REGON: 492 024 025

Tel.: +48 18 262 89 16
Tel./fax: +48 18 265 91 45

e-mail: ops@lapszenizne.pl

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:

Poniedziałek, Środa-Piątek 7:30 - 15:30
Wtorek 10:00 - 18:00

 

 

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej:

 

Alina Galica - starszy pracownik socjalny - rejon: Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka i Trybsz. Jednocześnie - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej

Monika Kowalczyk - pracownik socjalny - rejon: Kacwin, Niedzica - Zamek, Falsztyn i Frydman

Anna Kuśnierz - pracownik socjalny ds. projektu współfiansowanego ze środków UE, realizowanegp przez OPS

Monika Nowak - asystent rodziny - teren: gmina Łapsze Niżne

Józefa Kowalczyk - inspektor ds.świadczeń rodzinnych

Agnieszka Janeczek - zastępstwo za referenta ds. świadczeń wychowawczych i alimentarnych (zastępstwo pracownika na urlopie wychowawczym - Panią Annę Kowalczyk)

Marta Święty - główny księgowy na ¼ etatu

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

POMOC SPOŁECZNA

REALIZACJA PROJEKTU PODDZIAŁANIA 9.1.1 RPO WM

 


Oferta na zastępstwo Asystenta rodziny


 

Back to Top