Informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Tekst: 

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2020 roku, Rada Gminy Łapsze Niżne podjęła Uchwałę Nr XXII- 221/20 na podstawie której od 1 stycznia 2021 roku, obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.